Hogyan szerződjünk?


Eljött a nagy pillanat – bérlőjelölt IGEN-t mondott a lakásra, bérbeadó pedig elfogadta őt, és a főbb pontokban meg is egyeztek (mikortól, mennyiért, mennyi időre).

Én mindig megküldöm a szerződésajánlatomat mindkét félnek – külföldiek esetén magyar / angol verziót, hogy az esetleges módosításokat még időben megtehessük.


Ami mindig szerepel benne:


Szerződő felek

Bérbeadó lehet az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője. Ha több tulajdonosa van a lakásnak valamennyiük egybehangzó nyilatkozata kell a bérbeadáshoz.

Ha nem személyesen írják alá akkor meghatalmazott képviselőjük szerepel „Bérbeadó” -ként.

Bérlő lehet magánszemély vagy cég. Magánszemélyként is lehet egy vagy több személy – helyzettől függ, hogy a szerződésben hogyan szerepeltetjük VALAMENNY, a bérleményben életvitelszerűen lakó személyt.

A szerződésben fel kell tüntetni a személyes adatokat, úgy mint: teljes név, édesanyja neve, állandó lakcím, és elérhetőségi adatok (telefon, e-mail).

1 Szerződés tárgya

Itt szerepel az ingatlan pontos meghatározása: helyrajzi szám, természetbeni elhelyezkedés, méret, szobaszám stb.

2. A bérlet időtartama

Rögzíteni kell, hogy melyik naptól meddig szól a bérleti jogviszony. Két lehetőség is alkalmazható: vagy határozott vagy határozatlan idejű a szerződés. Fontos tudni, hogy a határozott időre kötött bérleti szerződést rendes (indokolás nélküli) felmondással nem lehet megszüntetni.

3. Bérleti díj

Írásba foglaljuk a bérleti díj nagyságát, pénznemét, a fizetés módját (készpénz vagy átutalás) és határidejét. Pontosításra kerül, hogy pontosan mit tartalmaz / nem tartalmaz, a közüzemi díjak fizetésének módját.

Külön és részletesen kerül tárgyalásra a KAUCIÓ (általában 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeg) célja, felhasználása, visszafizetésének feltételei.

És ebben a pontban van szó az esetleges bérleti díj emelésről (mikor, mennyi).

4. Az Ingatlan átadása és átvétele

Az ingatlan kitakarított állapotban kerül átadásra, mérőórák állásának rögzítésével és fotódokumentációval kiegészített leltárjegyzékkel. Ha nincs kedved a kiskanalakat számolgatni, akár így is lehet:

5. Az Ingatlan használata

Ki kell kötni, hogy az ingatlant milyen célra lehet használni (lakás, iroda, üzlethelyiség stb.), illetve, hogy életvitel szerűen ki(k) tartózkodhat(nak) benne. – Amennyiben a bérlőn kívül más is – bérlőtárs, házastárs, egyéb hozzátartozó – itt lakik azt egyrészt a bejelentkezési kötelezettség miatt fontos deklarálni, illetve a jogosulatlan használat miatt a későbbiekben rendkívüli szerződésbontás lehetséges!

6. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei 

Részletesen van kifejtve, hogy melyek azok az esetek amiért a bérbeadó felel – alapvetően az ingatlan rendeltetés szerű használatának biztosítása, illetve az esetleges ellenőrzés gyakoriságának és módjának rögzítése.

7. A Bérlő jogai és kötelezettségei

A rendszeres használattal együtt járó karbantartási munkák a bérlőt terhelik (égő csere, dugulás elhárítás stb.) Házirend betartása! 

8. Átalakítások

Az ingatlan átvétele után a bérlő azon bárminemű átalakítást végezhet / nem végezhet. Az eredeti állapot visszaállítása mellett engedélyezett, esetleg a fejlesztés költsége lelakható ezek fontos és tisztázandó feltételek.

9. A Szerződés megszűnése

Az egyik legfontosabb része a szerződésnek – a közjegyző pl ez alapján állítja ki a kiköltözési nyilatkozatot!

Azonnali felmondás lehetséges körülményei – bérbe adó és bérbevevő részére.

10. Egyéb / vegyes rendelkezések

Kitételek dohányzásra, háziállat tartására, házibuli tartására vonatkozóan.

Bejelentkezés és feltételei.

Jogosulatlan személyek tartózkodása, albérletbe adás.

BIZTOSÍTÁS!

Szerződéskötés díjai és költségtérítése.

Minden más, amire esetleg szükség lehet.

És néhány alaki fontosság
– minden oldal számozott legyen
– az oldalakon szignózni kell
– utolsó oldalon pedig aláírni
– tanúk
– aláírások mindig KÉK tintával 😉